Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Individuele begeleiding

Het ontwikkelen van een eigen visie op uitmuntend professioneel handelen en het vervolgens in praktijk brengen van deze visie vergt voor de meeste mensen meer dan het volgen van enkele trainingen. Om denken en doen echt bij elkaar te krijgen kan het behulpzaam zijn om regelmatig een opvoedkundig gesprek te voeren met een ‘professionele vriend’. Juist in die setting is onze Westerse Wijsbegeerte ontstaan 25 eeuwen geleden: een stevig gesprek onder vrienden over de vraag ‘hoe te leven en een stad te besturen’.

Individuele begeleiding stelt u in de gelegenheid om op vaste momenten uit de hectiek van alledag te stappen en te reflecteren over uw professioneel handelen. Deze reflectie is niet enkel gericht op het vervolmaken van uw optreden, maar eveneens op het uitdiepen van uw persoonlijke visie. Wij plaatsen de onderwerpen waarop u begeleid wilt worden altijd binnen het kader van de volgende vragen: Hoe geef ik in mijn handelen vorm aan ‘het goede leven’? Waarin toont zich mijn persoonlijk meesterschap?

Elk individueel traject begint met een oriënterend gesprek tussen de begeleider en de klant (en - indien nodig - diens manager en/of HR-manager) om te kijken of het klikt en of zijn/haar doelstellingen aansluiten bij ons aanbod. In overleg wordt een contract opgesteld, bestaande uit de door de organisatie geformuleerde doelstellingen en de door ons voorgestelde wijze van werken. Gewoonlijk sluiten wij contracten af voor een serie van 6 maandelijkse gesprekken van twee uur bij de betreffende begeleider. Aan het eind van deze gesprekken ontvangt de opdrachtgever een (summier) verslag van de bereikte resultaten. Wat er tijdens de bijeenkomsten besproken wordt geldt als vertrouwelijk.

 

 
English

Gespreksbegeleiding

Scholing

Organisatie ontwikkeling

Individuele begeleiding

Socratisch cafe

Agenda

Algemene voorwaarden

 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |