Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Gespreksbegeleiding

Juist gesprekken over de meest belangrijke zaken zijn vaak onvruchtbaar. In plaats van het onderling begrip te vergroten leiden zij tot onbegrip en langs elkaar heen praten. In plaats van tot een gemeenschappelijke analyse te komen worden er juist individuele standpunten door versterkt. De beoogde dialoog verandert in een serie monologen. De weerstand die dit bij de betrokkenen oproept leidt er vaak toe dat de vragen waar het werkelijk om gaat worden ontlopen en stilgezwegen. Taboes leiden tot verstarring.
 
Het Nieuwe Trivium brengt diepgang aan in zakelijke gesprekken. De kern blootleggen, de vraag-achter-de-vraag vinden, een oppervlakkige conversatie weten om te buigen tot een inspirerend gesprek: wij leren leidinggevenden en medewerkers een onderzoekende houding aan te nemen. Zodat ze minder decreteren, minder proberen de ander te overtuigen en meer in staat zijn een sfeer van openheid, nieuwsgierigheid en reflectie te scheppen.
 
'Complimenten voor jouw aanpak van het Socratisch Gesprek afgelopen donderdag (Speelt geld een rol van betekenis?) Je bent heel oprecht en naturel, laat bij aanvang iets van jezelf zien, zodat je als deelnemer ogenblikkelijk vertrouwt op een goed geleid gesprek. Bovendien hanteer je met wat gewaagde humor (iemand die zichzelf graag hoort, even met een kwinkslag negeren) streng doch rechtvaardig de regels van de dialoog. Mooi om mee te maken!' 
 
English

Gespreksbegeleiding

Scholing

Organisatie ontwikkeling

Individuele begeleiding

Socratisch cafe

Agenda

Algemene voorwaarden

 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |