Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Organisatie ontwikkeling

Hieronder treft u een overzicht aan van de soorten bijeenkomsten die wij als externe facilitators begeleiden of waarin wij u kunnen opleiden:

Brainstormsessie

Met verschillende 'stakeholders' een onderzoekend gesprek voeren over de toekomstmogelijkheden van een bepaald gebouw/gebied/... .

Debat en dialoog

Tijdens bijeenkomsten met grote groepen medewerkers (15-50 personen) blijkt deze combinatie de intensiteit en diepgang van gedachtewisselingen  te vergroten. Inzicht in elkaars denkbeelden verrijkt zowel de eigen visie als het onderling vertrouwen en begrip.

Diner pensant

In een prettige ambiance een systematisch onderzoek doen naar een fundamentele vraag, controversiële beleidskwestie, principiële keuze of een praktisch dilemma dat u bezighoudt.

Gesprek tussen inleider en publiek

Het is niet eenvoudig om een goed gesprek te laten ontstaan tussen een expert die een inleiding houdt en het publiek dat vooral kennis wil opdoen (of standpunten wil etaleren). Wij zorgen voor een intensief gesprek tussen zaal en spreker, maar ook tussen deelnemers onderling.

Intercollegiale reflectie

In deze vorm van intervisie lost u geen problemen op, maar probeert u samen met een groep collega's of vakgenoten te ontdekken waar het werkelijk om draait in uw functie of professie.

Masterclass Dialoogvaardigheden

Ter ondersteuning van organisaties die meer vraaggericht willen werken. Hoe leer je minder vanuit een deskundigheidspositie en meer vanuit een 'samen-onderzoekende' positie te werken of te adviseren?

Publieke Dialoog

Een serie bezinnende gesprekken in de publieke ruimte, waar fricties en belangentegenstellingen het samenleven onder druk zetten.

Socratische Dialoog

Een Socratische Dialoog is een korte variant van het Socratisch gesprek. Tijdens een dialoog volgen we een vast patroon. Het gesprek begint met het opvragen en selecteren van lastige praktijkgevallen. Eén wordt er gekozen en besproken volgens een specifiek, Socratisch stappenplan. De werkwijze is zeer geschikt voor intervisie of collegiaal advies. Hou wel voor ogen dat het bij een dialoog niet gaat om het oplossen van problemen, maar om het expliciteren, uitwisselen en aanscherpen van visies. Na de verkenning van het ingebrachte voorbeeld probeer je de vinger te leggen op de essentie. Tenslotte sta je stil bij de houding die nodig is om op een verstandige manier met dit soort situaties om te gaan.

Socratisch gesprek

Een ideeëngesprek, bedoeld om door gezamenlijk onderzoek en het afwegen van argumenten een kwestie te analyseren. Het is gericht op visieontwikkeling, verheldering van waarden en onderliggende beelden.

Strategisch beraad

Een organisatie is 'een groep mensen verbonden rond een idee'. U onderzoekt gezamenlijk wat de centrale idee van uw organisatie is en hoe u deze tot uiting kunt brengen in missie, visie, waarden en strategie.

Thinkshop Politiek en Macht in Organisaties

Een workshop van 2 losse dagdelen waarin een diepgravend gesprek wordt gevoerd om te zoeken naar een wijs hanteren van macht en politieke spelletjes. Inspiratiebronnen daarbij zijn filosofen als Gracian, Machiavelli en Nietzsche en hedendaagse managementtheoretici als Mintzberg en Quinn.

Verdieping gespreksvaardigheden

Deze training vergroot het vermogen van de deelnemers om tijdens een gesprek flexibel te schakelen tussen ‘ruimte nemen’, ‘ruimte geven’ en ‘ruimte delen’; een gespreksmodel dat uitgewerkt wordt in het boek “Overtuigen op het werk” van Erik Boers en Nico Swaan.

Wilskracht in organisaties

Om van woorden daden te maken is wilskracht nodig. Hoe vaak worden  afspraken gemaakt zonder dat men zich eraan houdt? Hoe vaak worden goede plannen gesmeed maar niet ten uitvoer gebracht? Waarom komen innovatieve ideeën zelden tot wasdom? Het lijkt eenvoudig: een plan waar iedereen opgetogen over is zou toch moeten inspireren tot directe uitvoering? Het tegendeel blijkt  waar uit onderzoek naar wilskracht. Een goed gevoel over een voornemen of een genomen besluit legitimeert ons om even achterover te leunen. ‘Ik kan alles weerstaan behalve verleidingen', Oscar Wilde
Omdat dit zo tegen onze intuïtie indruist zijn we hardnekkig in het geloof dat we met het nemen van een besluit al minstens halverwege de finish zijn. Zo zijn er nog meer contra-intuïtieve lessen  te trekken uit drie decennia wilskrachtonderzoek.
Zelfbeheersing is een kwestie van inzicht in de verschillende aspecten van onszelf, niet van een fundamentele verandering van onze persoonlijkheid', Kelly McGonigal
Wij bieden een programma aan waarmee je als organisatie of team leert welke krachten er spelen rond wilskracht en hoe je deze inzet om consistent je plannen te realiseren zonder afgeleid te worden door de waan van alledag. Naast dit programma bieden wij individuen een training aan om de eigen wilskracht te versterken en met deze benadering aan de slag te kunnen gaan in de eigen werkomgeving.

Zegge & Schrijve

De afwisseling tussen spreken en schrijven zorgt voor focus in een gesprek, scherpte van formulering en diepgang in de reflectie. Het maakt het mogelijk langzaam te denken, elkaar openhartig te bevragen en gezamenlijk te zoeken naar woorden die werken, beelden die beklijven, twijfels die prikkelen.

 
English

Gespreksbegeleiding

Scholing

Organisatie ontwikkeling

Individuele begeleiding

Socratisch cafe

Agenda

Algemene voorwaarden

 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |