Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief november 2021

Drift

Ben ik van nature zo bedoeld
volgens blauwdruk compleet
met al dat gestotter en getrut
bij iedere te maken keuze?

Her en der leef ik
in lauw gedoseerde beetjes
verberg me in de schaduw
in de marge van mezelf.

Te veel zon beneemt de adem.

Altijd achteraf
die kloterige spijt
zoveel tijd vermorst
aan mitsen en maren.

Voelde ik maar de wellust van tuinkers
ontkiemen na een dag
zonder vaste grond onder de voeten
groeien op aarde van watten

en dan zo staan met rechte rug
het hoofd fier boven het maaiveld
tot het volgen van licht bereid
tot het voelen van de schaar.

SASKIA VAN LEENDERT (1972) (uit: Restwarmte - 2021)

Lappenmand
Erik Boers voelde bijna ‘de schaar’, toen hij half september tijdens een wielrenrondje werd geschept door een stadsbus. Veel breuken (sleutelbenen, ribben, bekken), maar hoofd, nek en rug bleven gespaard. Na zes dagen ziekenhuis mocht hij verder thuis herstellen, wat wonderwel snel ging. Drie weken later stond hij alweer voor een groep. Het menselijk lijf en de menselijke geest zijn veerkrachtig.

Socratisch Café Eindhoven
Inmiddels is het Socratisch Café Eindhoven weer fysiek van start gegaan op een nieuwe locatie: De Blokhut in de Iriswijk. Wat een genot om lijfelijk te kunnen filosoferen met elkaar. We houden de groep nog beperkt tot 15 deelnemers om de 1,5 meter in acht te kunnen blijven nemen.

Leergang Erfgoedfilosofie
Ook de Leergang Erfgoedfilosofie, die wij uitvoeren in opdracht van de Erfgoed Academie, is na een serie digitale sessies vanuit de studio in Amersfoort weer ‘live’. We hebben Landgoed Eerde bezocht en zijn bij de volgende bijeenkomst op de fiets het landschap rond Heiloo gaan verkennen. Een volgende leergang staat al weer gepland vanaf april 2022.

Socratische Intervisie directeuren Amsterdam UMC
In samenwerking met de Comenius Leergangen, waar Erik Boers sinds oktober 2020 enkele dagen per week in loondienst is, verzorgen wij een serie Socratische Intervisiegesprekken voor Divisievoorzitters, directeuren en Afdelingshoofden van het Amsterdam UMC. In alle hectiek van Covid en de fusie, genieten de deelnemers van de Vrije Ruimte in hun hoofd, maar ook van de wijde blik rond de locatie langs de Gein bij Abcoude. Volgend jaar komt er een vervolgtraject voor het middenmanagement.

 ‘Hoog Spel’: bijdrage aan nieuw praktijkboek
Jos Kessels, Jan Ewout Ruiter en Luuk Stegmann hebben voor een nieuw praktijkboek 50 auteurs uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Ook wij hebben een praktijkwijzer ingeleverd: ‘van stellige mening naar onderzoekende vraag’ dat eerder als weblog verschenen is. Het praktijkboek verschijnt volgend jaar herfst bij ISVW Uitgevers.

Dialoog en Ethiek
Erik Pool, Directeur Participatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die ons eerder heeft betrokken bij het schrijven van zijn boek ‘Liefde en Leiderschap’, gaat per november aan de slag als programma-directeur ‘Dialoog en Ethiek’. Wij zijn gevraagd mee te werken aan een demo-dialoog bij de presentatie van zijn nieuwe boek ‘Macht en Moed’, georganiseerd door het Hannah Arendt Podium. Daarnaast zullen we in een studio-gesprek uit de doeken doen hoe wij maatschappelijke dialogen voeren, zoals geschetst in ons boek ‘Publieke Bezinning’.

Opheffen Werkplaats Publieke Bezinning
Omdat Andert Loman, de drijvende kracht achter de Werkplaats, ons verlaten heeft, hebben wij besloten om de Werkplaats Publieke Bezinning op te heffen. Wij konden te weinig tijd steken in het op de markt zetten van deze activiteit. Opmerkelijk genoeg lag er onlangs wel een alsnog gehonoreerde offerte in de bus: het organiseren van onderzoekende gesprekken rond de inzet van politie-drones bij grote evenementen.

Voortgang Proefschrift
Na de goedkeuring van de commissie en de ingreep van de decaan, heeft Erik afgelopen half jaar gewerkt aan een verbeterde versie van zijn proefschrift. Hij moest zelf ook toegeven dat sommige tekstfragmenten wel erg rommelig waren. Half december hoopt hij de nieuwe versie in te leveren. Als alles meezit kunnen we in het voorjaar de verdediging uitvoeren en vieren.

Kerstwens
Erik Boers, Brunhilde Legeland en alle verdere betrokkenen van Het Nieuwe Trivium wensen u naast gezondheid, wijsheid en geduld ook – ondanks de beperkingen – vredige Kerstdagen en een veilige jaarwisseling toe. Alle goeds in 2022. Houd hoop en heb lief!

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Jij staat op de verzendlijst als contactpersoon. Als je wilt dat we je van de verzendlijst verwijderen klik je hier. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden. Volg ons ook op twitter.

 

Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |