Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Publieke Bezinning

Publieke bezinning; Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken

Publieke bezinning
(Erik Boers, Dorien Brunt, Andert Loman, Sjaak Evers en Saskia van de Werff, 2016)

Waar is ruimte voor publieke bezinning nu kiezers zich vervreemd voelen van de bestaande representatieve democratie? Nu de landelijke overheid zich verder terugtrekt uit allerlei maatschappelijke instituties en de Nederlandse burger aangespoord wordt tot zelfredzaamheid? En hoe kan die bezinning vorm krijgen? Wat is het antwoord op de oproep van burgers om meer zeggenschap en eigenaarschap?
Socrates deed het ons voor, vijfentwintig eeuwen geleden in de jonge democratie van Athene: bezinnende gesprekken voeren met burgers en bestuurders over prangende kwesties. In zijn spoor zijn de auteurs de afgelopen tien jaar betrokken geweest bij Socratische dialogen. Zij presenteren een verrijkt dialoogmodel en beschrijven gelijktijdig de cases die aan dit model ten grondslag liggen. Het biedt praktische richtlijnen voor raadsleden, bestuurders en ambtenaren, voor betrokken burgers en ondernemers, voor gespreksleiders; kortom, voor iedereen die twijfels heeft bij de dominante manieren van beslissen en die op zoek is naar beproefde alternatieven. Klik hier voor de inleiding. 
Klik hier voor een recensie. Het boek kan besteld worden via de ISVW.

 
English

Achtergrondliteratuur

Artikelen

Boeken

Interviews

Lezingen

Materiaal

Nieuwsbrief

Podcasts

Presentaties

Recensies

Scripties

Video- en audioclips

Nieuws
'We moeten meer denken voordat we doen.' Een gesprek met Erik Boers.
 
Bijdrage Erik Boers aan jaarboek 2021 Comenius
 
Nieuwsbrief najaar 2021
 
Zomerreces: bereikbaarheid bureau Het Nieuwe Trivium
 
Peter van Hooft en Erik Boers zijn met Hemelvaart in thuisretraite
 
Meer nieuws >>
 
Blogs
Verkiezingsuitslag en Morele Intuities | Erik Boers
 
Leer de juiste woorden | Erik Boers
 
Online intervisie, mijn standpunt herzien | Erica Koch
 
Hoezo ambulantisering | Erik Boers
 
Ervaringen met online intervisie en werkzame bestanddelen | Erica Koch
 
Meer blogs >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |